Reference

TANEX Vladislav u Třebíče - získávání tepla a chladu z tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek

Dokončili jsme projekt "Rekonstrukce sušárny klihu" ve výrobním závodě TANEX Vladislav - získávání tepla a chladu z tepelných čerpadel, získávání tepla ze dvou kogeneračních jednotek TEDOM CENTRO T150, jejich akumulace a následná distribuce pro sušárnu klihu.

Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost sušení klihu a současně zvýšit výkon sušárny v letním období. Proto bylo provedeno:

  • vysušování sušícího vzduch pro sušárnu
  • modernizování systému chlazení válce klihu
  • zpětně využívání odpadního tepla ze sušícího procesu a z chlazení válce

Složitost technologie a vedení potrubních tras kladlo vysoké nároky na naše montážní pracovníky. 

V 1. NP sušárny v úrovni stávající podlahy byly instalovány dva systémy chlazení. První je chlazení na hodnotu -1°C pro potřebu vysoušecího vzduchu v letním období.

Zdrojem chladu jsou dvě chladící jednotky - tepelná čerpadla GALLETTI, každá o výkonu 129,5 kW. Na straně výparníku jsou obě jednotky samostatně připojeny primárním okruhem do akumulační nádrže chladu -1°C o objemu 1500 litrů.

Dalším systémem chlazení je chlazení válce na hodnotu -8°C. Ten je zajištěn novým tepelným čerpadlem GALLETTI o výkonu 25kW. Na straně výparníku je jednotka připojena primárním okruhem do akumulační nádrže chladu -8°C o objemu 500 litrů.

V 1. NP sušárny je instalována 4.000 litrů akumulační nádrž nízkopotenciálního tepla. Do této akumulace jsou připojeny kondenzační strany (teplá voda) chladících jednotek a teplo z kogeneračních jednotek.

Z akumulační nádrže 4.000 litrů je přebytek tepla odváděn deskovým výměníkem do předehřevu technologické vody v nerezové akumulační nádrži 8.000 litrů. Do této nádoby je zároveň přivedena teplá voda z kogeneračních jednotek TEDOM přes deskový výměník ALFA LAVAL.

Předehřátá technologická voda je přepouštěna regulačním armaturou do beztlakého tanku teplé technologické vody o objemu 32.000 litrů. Z této nádrže je teplá technologická voda čerpána automatickou tlakovou stanicí (ATS) do rozvodu varen, odparku a oplachy praček.

Veškeré nádrže a rozvody jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny s Al. folií, nádrže jsou oplechovány. Potrubí a akumulátory chladu jsou opatřeny tepelnou izolací odolnou proti difusi vodních par z pěny na bázi kaučuku.

Dílo bylo předáno v únoru 2013, se zkušebním provozem do října 2013.

 

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace