Reference

Rekonstrukce topného kanálu V Zápolí, Praha 4

Začátkem října 2014 jsme úspěšně dokončili a předali zakázku pro 4-Energetickou, a.s., která je dodavatelem tepelné energie a teplé vody pro více než 250 odběrných míst v oblasti městské části Praha 4. Objekty V Zápolí - východní část byly před rekonstrukcí zásobovány teplem z centrálního zdroje tepla. Z něho bylo topným kanálem vedeno čtyřtrubkově potrubí ústředního topení a teplé vody do jednotlivých objektů. V jednotlivých připojených objektech bylo v technickém podlaží instalováno pouze měření tepla na ÚT. Potrubní rozvody v topném kanále byly již v havarijním stavu, mnohokrát opravované, z velké části nebyly opatřeny tepelnou izolací, což způsobovalo značné ztráty tepla. Původní zdroj tepla byl instalován v roce 1995. Technologie byla již dožilá a v havarijním stavu, nebezpečná pro provoz a obsluhu. Rekonstrukce v oblasti V Zápolí, východní část spočívala ve výměně trubního vedení větve pro východní část za nové rozvody, instalaci předávacích stanic tepla do 6-ti napojených objektů východní části.               

Rekonstrukce venkovního topného kanálu. Na místo původního potrubí ÚT, teplé vody a cirkulace, vedeného neprůlezným topným kanálem klasickým ocelovým a plastovým potrubím, bylo ve stejné trase instalováno nové předizolované potrubí. Nový potrubní rozvod byl proveden moderním bezkanálovým způsobem z předizolovaného potrubí ukládaného do pískového lože, které bylo vytvořeno ve stávajícím topném kanále. Pro přechod komunikací a pod vzrostlými stromy bylo využito stávajícího topného kanálu, ve kterém je nové potrubí uloženo v chráničkách. Povrchy vozovek nebyly tedy při rekonstrukci narušeny, nebyla ani omezena doprava na komunikacích. Rekonstrukce venkovních rozvodů byla rozdělena do několika úseků, aby byla co nejméně, a po co možná nejkratší dobu, zatěžována veřejná zeleň a omezen provoz chodníků a pěšin. Ihned po montáži a natlakování dokončeného úseku bylo potrubí zasypáno zeminou, zásyp byl zhutněn a nově rozprostřená ornice byla oseta travou. Dnes, po deštivém konci léta, jsou již všechny trávníky zelené a prakticky není poznat, že by na pozemcích byly prováděny rozsáhlé zemní práce.
 


Instalace objektových stanic. Směšovací stanice představují zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV v 5-ti bytových domech a objektu Diakonie – Dětského krizového centra v lokalitě V Zápolí, Praha 4. V každém připojeném objektu byla v technickém podlaží instalována směšovací stanice, která slouží k přípravě topné a teplé vody v jednotlivých objektech. Každá stanice je vybavena vlastním systémem regulace, což umožňuje individuální regulaci vytápění a ohřevu vody dle potřeb majitelů bytů. Stanice byly připojeny na stávající potrubní rozvody v objektech, veškeré nově instalované potrubí bylo opatřeno kvalitní tepelnou izolací. Celkový instalovaný výkon stanic v oblasti V Zápolí, východní část je 1400kW, stanice zásobují teplem a teplou vodou celkem 132 bytů a objekt dětského krizového centra.

 

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace