Reference

Oprava zemních rozvodů teplé vody a cirkulace, K výzkumným ústavům

Oprava rozvodů navazuje na předchozí etapu, která byla provedena v minulém roce. Zdrojem tepla je výměníková stanice lokalizovaná v ulici K výzkumným ústavům. Rozvody zemního předizolovaného potrubí FinTherm slouží k dodávce teplé vody sídlištních objektů a rodinného domu v ulici Za dvorem na Praze 4 - Krč. Oprava zahrnuje výměnu původního pozinkovaného potrubí za nerezové, které je uloženo bezkanálovou technologií a ukončeno na patách sídlištních objektů. Trasa potrubí je vedena mezi revizními šachtami, kde jsou osazeny sekční uzávěry pro jednotlivé odbočky. Úsek opravovaného potrubí je z části veden pod místní komunikací v ulici Za dvorem a v pásu zeleně.

Na část potrubního rozvodu TV a cTV, dotčenou opravou, jsou napojeny bytové domy na Praze 4:

  • Za dvorem 1776/4 a 1775/2 - 2 vchody,
  • Za dvorem 1862/3 a 1863/1 - 2 vchody,
  • Trnková 1865/24 a 1864/22 - 2 vchody,
  • Šípková 1869/6 až 1866/12 - 4 vchody,
  • Za dvorem 1856/5 - rodinný dům

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace