Reference

Oprava topného kanálu DN 250, Michelský mlýn, Praha 4

Jedná se o výměnu primárního tepelného vedení, ocelového potrubí DN 250, vedeného v neprůlezném betonovém kanále, který zároveň tvoří korunu regulované části koryta Botiče.

Celková délka pokládaného potrubí je 610 m. Součástí realizace je i úprava betonového kanálu, obnova zákrytových desek kanálu, vytvoření nové  betonové povrchové vrstvy kanálu, omítnutí stěn kanálu, vytvoření nahlížecích a armaturních šachet, obnova dotčených vozovek, chodníků.

Koncem června 2010 jsme zahájili odkrývání stávajícího kanálu a demontáž tepelných izolací původního rozvodu. Zároveň probíhala nad kanálem montáž nového potrubí. Před plánovanou letní odstávkou byla značná část nového rozvodu připravena nad stávajícím funkčním potrubím. Ihned se zahájením plánované týdenní odstávky PT a.s. byly zahájeny demontáže stávajícího potrubí. Nové potrubí bylo spuštěno do vyčištěného a opraveného kanálu. Na potrubí byla instalována tepelná izolace z minerální vaty s Al. folií s ochranným pletivem Flexipan. Do konce plánované letní odstávky 16.7.2010 byla nainstalována podstatná a nejproblematičtější část měněného potrubního rozvodu. Ve zbylé části rozvodu, podél stavby bytového domu OAZA Michle, bylo připraveno provizorní potrubí. Potrubí se opatřilo tepelnými izolacemi z minerální vlny s ochranným pletivem Flexipan. Potom proběhlo zpětné zaklápění topného kanálu betonovými krycími PREFA deskami.

Část rozvodu, která je vedena nad zemí mimo betonový kanál, je opatřena na povrchu oplechováním.

V prostoru staveniště bytového domu OAZA Michle bylo podél kanálu položeno provizorní potrubí.  Byl odkrýt stávající podzemní kompenzátor, který byl ve velmi špatném stavu. Kompenzátor byl po dohodě s investorem kompletně zrekonstruován.V prostoru stavby bytového domu OAZA Michle se smontoval nový U-kompenzátor na kterém byla provedena 100% RTG kontrola svarů a poté byl předepnut. Horkovodní rozvod je po předepnutí kompenzátoru a tlakové zkoušce kompletně zprovozněn a opatřen tepelnou izolací z minerální vlny s ochranným pletivem Flexipan.Stávající zábradlí kolem topného kanálu bylo opraveno.

Dokončené dílo bylo bez vad a nedodělků, předáno zákazníkovi, Pražské teplárenské, a.s.

Dílo bylo dokončeno a předáno zákazníkovi o více jak měsíc dříve, před termínem dle uzavřené Smlouvy.

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace