Reference

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pro Fakulní nemocnicí Královské Vinohrady provádíme rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu nemocnice.

 

Jedná se především o kompletní výměny systémů ohřevu teplé vody v jednotlivých pavilonech. Stávající zásobníkové ocelové ohříváky jsou již  z důvodu provozu neekonomické a je potřeba je nahradit novým sytsémem ohřevu teplé vody.


Tyto původní ocelové zásobníkové ohříváky nahrazujeme moderním systémem s celonerezovými nádržemi a spirálními výměníky tepla. 

Dále jsme v průběhu roku prováděli rekonstrukce topných systémů, výměny částí potrubních rozvodů, kompenzátorů a uzavírací a regulačních armatur.
 

Nemocnice Královské Vinohrady byla otevřena v roce 1902 a tehdy byly součástí nemocnice 2 interní pavilony, pavilon chirurgický a infekční. 

Za více jak 100 let existence byla nemocnice postupně přestavována a modernizována. Více o historickém vývoji nemocnice je možné si přečíst na stránkách http://www.fnkv.cz/historie.php.

 

Hlavním zdrojem topného média pro areál FNKV je Pražská teplárenská soustava CZT. Horkovod je zaveden do hlavní výměníkově stanice uprostřed areálu, z které jsou teplovody napojeny na jednotlivé pavilony v západní části areálu. Horkovod je rovněž zaveden přímo do objektových výměníkových stanic ve východní části areálu.

Jako záložní zdroj topného média slouží vlastní parní kotelna, která je uváděna do provozu při odstávkách a poruchách horkovodu. Pára je tak jako horká voda zavedena do centrální výměníkové stanice a dále do objektových výměníkových stanic ve východní části areálu. 

 

ZÁKLADEM NAŠEHO ÚSPĚCHU JE VAŠE SPOKOJENOST

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace