Nabízíme

NEJLEVNĚJŠÍ VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ V ČR

Naše firma se specializuje na výstavbu  a projektování zdrojů tepla, převážně plynových kotelen.

Pokud se rozhodnete pro spolupráci s naší firmou, vypracujeme Vám zdarma studii ekonomického porovnání pro výběr nejvhodnější varianty vytápění Vašeho domu. Studie porovná stávající cenu tepla od současného dodavatele s nově navrženým zdrojem tepla. Po prohlídce Vašeho domu navrhneme novou úspornější technologii vytápění. Obyvatelé domu budou za vytápění platit pouze to, co sami v teple spotřebují.

Dále vypracujeme studii úspor za tepelnou energii, ze které bude vyplývat návratnost Vámi vynaložené investice do nového tepelného zdroje. Z toho bude zřejmá každoroční úspora v ceně tepla po zaplacení Vaší investice. Do studie zahrneme i náklady na pravidelný provoz, údržbu a životnost zařízení v časovém horizontu 15 let. Pokud se po přečtení a posouzení studie rozhodnete pro výstavbu vlastního nového zdroje tepla, nabízíme Vám vyhotovení projektové dokumentace a následnou realizaci výstavby vybrané technologie vytápění.
Námi navržené způsoby hospodárného vytápění jsou: vlastní 
plynová kotelna nebo vlastní výměníková stanice.

 

Pro porovnání uvádíme cenu tepla při výstavbě vlastní plynové kotelny vs cena tepla od stávajícího dodavatele CZT Pražská teplárenská a.s. - centrálního zásobování teplem. 

Jedná se o bytový dům SVJ Píškova se 162 bytovými jednotkami o ploše bytu 75m2, výkon ÚT 400kW, výkon TV 300kW, roční spotřeba tepla 3.200 GJ.

 

Roční sptřeba tepla byla v topné sezóně 2015/2016 - 3.200 GJ.
Pražské teplárenské a.s. zaplatili částku - 1 907.126,-Kč 
S vlastní kotelnou zaplatili za plyn, elek.energii, servisy a provozování částku - 998.000,-Kč

 

SVJ Píškova vybudováním vlastní plynové kotelny šetří ročně za teplo     →    909.000,- Kč.     

 

 

 

Reference

Zpracovávám...